نسل جدید کامپیوترهای کوانتومی

نوع جدیدی از کامپیوترهای کوانتومی رکوردهای قبلی را در هم شکست

یک استارتاپ آمریکایی با موفقیت کامپیوتری کوانتومی را تست و معرفی کرده که با درهم شکستن رکوردهای قبلی قدرت کوانتوم را به رخ می کشد.

کامپیوتر کوانتومی کمپانی lonQ که در "مریلند" واقع شده، از توان پردازش 79 کیوبیتی بهره می برد که از Bristlecone گوگل هفت کیوبیت قوی تر است.

تاریخ : 2 دی 1397