ربات فیسبوک

فیسبوک با استفاده از هوش مصنوعی ربات ها را هوشمند تر از پیش می کند.

فیسبوک در بلاگ خود از همکاری دانشمندان حوزه کامپیوتر از دانشگاه نیویورک به همراه مهندسان خود در حوزه رباتیک خبر داده است. این پروژه بر سه بخش متمرکز است: در ابتدا قرار است روی رباتی کار شود که خود می تواند راه رفتن را بیاموزد. مورد دوم مربوط به یادگیری سریع تر ربات ها است و در نهایت ربات هایی مد نظر است که می توانند با حس لامسه وظایف ساده از جمله رها کردن یک توپ را انجام دهند.

فیسبوک امیدوار است زمان مورد نیاز برای یادگیری راه رفتن ربات 6 پا از روزها و حتی هفته ها به تنها چند ساعت کاهش یابد. هدف دیگر کاهش زمان آموزش به بازوی رباتیک برای بلند کردن اشیاء است به نحوی که به جای صدها هزار تلاش برای یادگیری تنها نیاز به ده ها تلاش باشد. فیسبوک همچنین در تلاش است که برای یادگیری ربات ها از سنسورهایی با توانایی حس کردن تماس بهره ببرد و تنها به سنسورهای مورد نیاز برای بینایی ماشین متکی نباشد.

مشکلات پلتفرم فیسبوک در زمنیه شناسایی محتوان خشونت آمیز، اطلاعات رسانی اشتباه و صحبت های تنفر آمیز روز به روز بیشتر می شود. به گفته این شرکت پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده اما تا دستیابی به سیستمی که بدون نیاز به نظارت انسانی به تنهایی قادر به شناسایی چنین محتوایی باشد، سال ها فاصله داریم. در عوض ماجراجویی های جدید در حوزه رباتیک مرتبط با هوش مصنوعی می تواند به بهبود در دیگر حوزه های یادگیری ماشینی، هوشمند تر کردن نرم افزار ویژه فیسبوک برای یافتن محتوای مضر یا نامطلوب و یا تحلیل رفتار کاربران در این شبکه اجتماعی کمک کند.

در نهایت باید اشاره کرد که [حداقل به این زودی ها] منتظر عرضه ربات فیسبوک به بازار باشید.

تاریخ : 31 اردیبهشت 1398