تکنولوژی تشخیص چهره مسافران چینی

دولت روسیه برای پیشگیری از وارد شدن  ویروس کرونا به خاک این کشور، با کمک تکنولوژی تشخیص چهره مسافرین چینی داخل خاک روسیه را شناسایی می کند.

به دلیل شیوع بی‌رویه و غیر قابل پیش‌بینی ویروس کرونا، دولت روسیه موقتا مرز‌های مشترک خود با چین را بست تا از ورود مسافرین چینی به خاک خود جلوگیری کند. با این وجود همچنان ۲۵۰۰ شهروند چینی در مسکو حضور دارند که دولت روسیه قصد دارد با کمک تکنولوژی تشخیص چهره آن‌ها را پیدا کرده و قرنطینه کند. شهردار مسکو سرگی سوبیانین (Sergei Sobyanin) توضیحاتی در این رابطه ارائه داده که در ادامه می‌خوانیم:

    مقامات امنیت قصد دارند با یورش به مراکزی که احتمال می‌دهیم مسافرین چینی در آن‌ها حضور داشته باشند، آن‌ها را شناسایی کنیم و به به مراکز قرنطینه برده و برای مدتی تحت مراقبت نگه داریم. یورش بردن، چالشی است که علاقه‌ای به انجام آن نداریم ولی برای حفظ امنیت شهروندان و خود ناقلین ویروس کرونا، امری ضروری است.

سوبیانین می‌گوید که برخی از مسافرین، شرایط قرنطینه را زیر پا گذاشتند و در ساختمان‌هایی زندگی می‌کنند که ۶۰۰ ساکن دارد. آن‌ها مسافرین چینی را در یکی از مراکز ساختمانی قرنطینه کرده بودند ولی او با زیر پا گذاشتن شرایط قرنطینه به محیطی‌های عمومی رفته و با چند نفر دیگر نیز صحبت کرده بود. دولت روسیه با تکنولوژی تشخیص چهره، توانستند کل ۵۸ مسافر وارد شده به روسیه و حتی راننده تاکسی آن‌ها را نیز پیدا کرده و از آن‌ها تست ویروس کرونا بگیرند.

دولت روسیه علاوه بر استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره به از شهروندان روسی نیز خواسته تا چشم و گوش دولت باشند و مسافرین چینی را به مقامات گزارش دهند. راننده‌های اتوبوس نیز موظف هستند تا مسافرین چینی را شناسایی و به مراکز مربوطه گزارش کنند. در همین رابطه اعتراضاتی وجود دارد که برای مثال راننده‌های تاکسی و اتوبوس، چگونه می‌توانند تفاوت مسافرین چینی با کره‌ای را تشخیص دهند؟ با این حال به نظر می‌رسد روسیه از اقدامات فوری و خشن ترسی ندارد.

تاریخ : 3 اسفند 1398